Website in Deutsch    Website in English

עמותת "Infinite Earth" הינה עמותה שלא למטרות רווח, אשר הוקמה ב-2008 בברלין, על ידי האומניות אלונה הרפז ומיקה רוטנברג.
החזון של העמותה הוא ליצור מרכזי ייצור ותפוקה שיתופיים עבור קהילות נזקקות ברחבי העולם, תוך שימת דגש מיוחד לצרכיהם של נשים וילדים.
העמותה מספקת לנשים את הכלים להתפרנס באופן עצמאי על ידי סיוע בהקמת בתי מלאכה, מפעלי ייצור, ובתי עסק קטנים.
יוזמות אלו נתמכות וממומנות באמצעות מכירת עבודות אמנות: שכפולים או הדפסים של עבודות אמנות שנעשו בידי אמנים - כתמיכה ביוזמות ספציפיות.
"Infinite Earth" משמשת כלי הנותן מענה לצרכים האנושיים הבסיסיים, תוך שימוש בטבעה המופשט של האמנות. בכוונתנו להשפיע על חלוקת משאבים הוגנת על ידי הקניית כלים לנזקקים, ליצירה ולהפיץ תוצרת בתוך קהילותיהם. כל פרויקט ימומן על ידי מכירת עבודת אמנות שתיוצר במיוחד עבורו. הכספים ממכירת עבודות האמנות יוקדשו ליצירת משאבים ומקורות פרנסה שיהיו בבעלותם של חברי הקהילה המקומית ויתופעלו על ידם.
"Infinite Earth" מתכננת להרחיב פעולותיה בעתיד בשיתוף ארגוני צדקה מבוססים ברחבי העולם. מטרתנו העיקרית היא לענות על הצרכים של אוכלוסיות נזקקות. אנו מקווים לספק משאבים ותמיכה על מנת ליישם ייצור מקומי וסחר הוגן בקרב הקהילות הנזקקות. אנו מעוניינים להקל ולתמוך בשיפורים משמעותיים וברי קיימא באיכות מערכות הבריאות, החינוך, ובאיכות החיים בכלל בקהילות אלו. בכוונתנו להפגין שקיפות במעשינו, לחלוק את הידע הנרכש מן ההתנסויות, תוך כדי יצירת קשרים המבוססים על אמון וכבוד הדדי.

infinite earth 2013  |  Creative Commons-Lizenz

earth
חדשות      אודות      פרוייקטים      צור קשר      לתרומות
infinite1
Indien
start_03